Collectie & Onderzoek

De collectie vormt het bestaansrecht en de leidraad van Museum Panorama Mesdag. Het kernstuk van de collectie is zonder twijfel het grote panoramadoek in zijn historische omgeving. De kunstcollectie bestaat verder uit ruim 100 schilderijen, 16 schetsboeken en ruim 1100 losse schetsen en tekeningen, een kleine collectie grafiek, circa 170 foto’s en enkele objecten zoals het schilders tentje van Mesdag. Het overgrote deel van de kunstwerken is gemaakt door Hendrik Willem Mesdag, zijn vrouw Sientje Mesdag-van Houten en andere familieleden. Slechts een klein percentage is van de hand van Mesdags tijdgenoten. H.W. Mesdag selecteerde de werken voor Museum Panorama Mesdag. Ze vormen een artistiek geheel met zijn Panorama van Scheveningen: De schilderijen geven een goed overzicht van Mesdags oeuvre en vormen tezamen een inleiding op het panoramadoek dat hij als het hoogtepunt van zijn carrière beschouwde. Het historische archief van Panorama Mesdag, met daarin correspondentie, oorkondes, plattegronden, jaarverslagen, behoort tot de kunstcollectie.