Beleid

Actueel beleidsplan

In de komende jaren zal de Stichting bijdragen aan de restauratie van de rotonde en al het overige onderhoud en herstel conform de doelstelling van de stichting.

Beloningsbeleid

Er is geen beloningsbeleid. De leden van het bestuur werken onbezoldigd en er zijn geen mensen in dienst.

Activiteiten

De afgelopen jaren heeft de Stichting een financiële bijdrage geleverd aan de grote renovatie van het pand van het Panorama Mesdag waarbij onder meer het buurpand bij het Museum is getrokken en alle voorzieningen zijn aangepast aan de normen van de huidige tijd. Voor de komende jaren staat onder meer een renovatie van de rotonde in de planning en een verduurzaming van het gehele museum en het pand.

Financiële verantwoording

De inkomsten van de Stichting Behoud Panorama Mesdag bestaan uit schenkingen, subsidies en legaten die conform de doelstelling via specifieke schenkingsovereenkomsten worden doorgeschonken aan de BV Panorama Mesdag.

ANBI-status

De Stichting Behoud Panorama Mesdag heeft als geregistreerde algemeen nut beogende instelling (ANBI) voor de Belastingdienst de wettelijke plicht om onderstaande gegevens te publiceren.

  • Naam: Stichting Behoud Panorama Mesdag
  • Type ANBI: sinds 01-01-2008
  • Culturele ANBI: sinds 01-01-2012
  • RSIN / Fiscaalnummer: 81.6171488
  • Adres: Zeestraat 65, 2518 AA ‘s-Gravenhage
  • Rekeningnummer IBAN: NL61 RABO 0313 7346 90