Beleid

Actueel beleidsplan

In 2023 zal de Stichting wederom bijdragen aan eventuele restauraties van huidige werken van Museum Panorama Mesdag.

Download het Beleidsplan 2023

Steun in de afgelopen jaren

Elk jaar is de Stichting verantwoordelijk voor het onderhoud van het graf van Mesdag.

  • 2022: De Stichting heeft een bijeenkomst georganiseerd voor de hele familie om de banden opnieuw aan te halen na de coronamaatregelen.
  • 2022: De Stichting draagt bij aan het ‘papierproject’ van Museum Panorama Mesdag. Het Museum heeft diverse schetsboeken van het echtpaar Mesdag-Van Houten in zijn bezit, net als ruim 1000 aquarellen, tekeningen, foto’s en enkele grafische werken. De conditie van deze collectie wordt verbeterd.
  • 2021: De Stichting draagt bij aan de restauratie van het schilderij “Riviergezicht met ijsgang”.
  • 2019: De Stichting financiert de restauratie van de lijst van het schilderij “Na de Storm”.

ANBI

ANBI-status

Stichting Mesdag-Van Houten is sinds 01-01-2008 als ANBI geregistreerd onder nummer 81.73.77.025 en per 01-01-2012 ook als culturele ANBI. De Stichting Mesdag-van Houten heeft als geregistreerde algemeen nut beogende instelling (ANBI) voor de Belastingdienst de wettelijke plicht om onderstaande gegevens te publiceren.

Naam: Stichting Mesdag-van Houten
Type ANBI: sinds 01-01-2008
Culturele ANBI: sinds 01-01-2012
RSIN / Fiscaalnummer: 81.73.77.025
Adres: Zeestraat 65
2518 AA ‘s-Gravenhage

Rekeningnummer IBAN NL70ABNA0510487505
Rekeningnummer BIC ABNANL2A