Actueel beleidsplan

In 2020 zal de Stichting wederom bijdragen aan eventuele restauraties van huidige werken van Museum Panorama Mesdag en mogelijke kleinere verbouwingen. Waar mogelijk zullen evenementen ontplooid worden om de familie bij elkaar te brengen en het Panorama Mesdag te ondersteunen.

Activiteiten

Elk jaar is de Stichting verantwoordelijk voor het onderhoud van het graf van Mesdag.

  • In 2014 heeft de Stichting de restauratie van het schilderij “Omgeving van Brussel” van H.W. Mesdag gefinancierd. Verder is begonnen met de voorbereidingen van het Mesdagjaar.
  • In 2015 heeft de Stichting bijgedragen aan het Panorama Mesdag diner in het Mesdagjaar.
  • In 2016 heeft de Stichting bijgedragen aan de publicatie van het Parenteel van Mesdag (voornamelijk de financiële afhandeling). In het parenteel is de volledige stamboom van Mesdag en van Houten opgenomen zodat familieleden elkaar kunnen vinden en zich meer bij het cultureel erfgoed betrokken voelen.
  • In 2017 heeft de Stichting slechts beperkte activiteiten beoefend.
  • In 2018 heeft de Stichting reeds een evenement georganiseerd waarbij de gehele familie uitgenodigd werd om het Panorama Mesdag te bezoeken en geïnformeerd te worden over het reilen en zeilen van museum Panorama Mesdag.
  • in 2019 heeft de Stichting de restauratie van de lijst van het schilderij “Na de Storm” gefinancierd.


Beloningsbeleid

Er is geen beloningsbeleid. De leden van het bestuur werken onbezoldigd en er zijn geen mensen in dienst.

Financiële verantwoording
Inkomsten uit giften ca. 2.500, – per jaar; eenzelfde bedrag wordt jaarlijks geïnvesteerd in restauratie van schilderijen of andere bijdragen aan het behoud van het werk van Hendrik Willem en Sientje.

Financieel Overzicht Stichting Mesdag-Van Houten 2014-2019

ANBI-status

Stichting Mesdag-Van Houten is sinds 01-01-2008 als ANBI geregistreerd onder nummer 81.73.77.025 en per 01-01-2012 ook als culturele ANBI. De Stichting Mesdag-van Houten heeft als geregistreerde algemeen nut beogende instelling (ANBI) voor de Belastingdienst de wettelijke plicht om onderstaande gegevens te publiceren.

Naam: Stichting Mesdag-van Houten
Type ANBI: sinds 01-01-2008
Culturele ANBI: sinds 01-01-2012
RSIN / Fiscaalnummer: 81.73.77.025
Adres: Zeestraat 65
2518 AA ‘s-Gravenhage

Rekeningnummer IBAN NL70ABNA0510487505
Rekeningnummer BIC ABNANL2A