Trailer

Krijg een impressie van de tentoonstelling

Video: Skip Intro

  • Floris Arntzenius, Liesje schildert, detail, 1906, olieverf op doek, 35,3 x 45,5 cm, Museum Gouda
  • Willem Bastiaan Tholen, Winterpret, sleetje rijden op het strand van Scheveningen, detail, ca. 1917, zwart krijt op papier, 52 x 71 cm, particuliere collectie
  • Hendrik Willem Mesdag, Ezeltje rijden, detail, olieverf op paneel, 30,5 x 42 cm, Museum Panorama Mesdag
  • Pieter de Josselin de Jong, Schevenings meisje, detail, olieverf op paneel, 36 x 27,5 cm, Particuliere collectie, courtesy Hein Klaver.
  • Wally Moes, Schaftuurtje, 1885, olieverf op doek, 97 x 149 cm, Collectie Museum Boijmans Van Beuningen, Rotterdam – Schenking: Vereniging van Voorstanders der Kunst 1885, 1529 (MK), foto: Studio Tromp
peuter in blauwe jurk zit op de grond te schilderen
spelende kinderen in een winterlandschap, tekening
meisje is bezig met handwerk, gekleed in Scheveningse klederdracht

Jong aan het werk

Arbeid en handwerk

Kinderwetje van Van Houten

Werkende kinderen, mocht dat nog wel? Immers was in 1874 het Kinderwetje van Van Houten tegen kinderarbeid aangenomen, in 2024 precies 150 jaar geleden. Dat verbod op werken lag toch genuanceerder. De wet, ingediend door Samuel van Houten, de broer van Sientje Mesdag-van Houten, verbood alleen fabrieksarbeid voor kinderen jonger dan 12 jaar. De wet was niet van toepassing op ’huiselijke en persoonlijke diensten en op veldarbeid’.

Schilderachtig en populair

Op de schilderijen van de Haagse Schoolschilders is te zien hoe kinderen en tieners nog steeds meewerkten in en buiten het gezin. De kinderen die zij schilderachtig vonden waren eenvoudig of zelfs sjofel gekleed. Zij hielpen mee op de boerderij, verhuurden ezeltjes op het strand aan badgasten, ze verrichtten fysieke arbeid of handwerk. 

Dit waren populaire voorstellingen, die goede prijzen opbrachten in de kunsthandel. Ze werden geprezen om de ‘pure’ schoonheid van het eenvoudige leven.

Anton Mauve, Jonge herder met koe, Particuliere collectie

Anton Mauve, Jonge herder met koeien, olieverf op doek, 51 x 81 cm, Particuliere collectie, foto: Venduehuis Auctioneers Den Haag

Kinderen van kunstenaars

Onbezorgde jeugd

Intieme portretten

De kinderen van de Haagse Schoolschilders leidden vaak een onbezorgd leven, hun bestaan was niet gericht op overleven zoals hun werkende leeftijdsgenoten. Op de intieme portretten, die de schilders van hun zoons en dochters maakten, zie je ze muziek maken, tekenen, of lezen. Je ziet dochters in een smetteloos witte jurk, of een zoontje dat met een speelgoedhondje speelt. Die portretten waren meestal voor persoonlijk gebruik bedoeld, al gebruikten sommige schilders hun kinderen ook als model voor hun commerciële werk.

Ode aan Klaasje Mesdag

Speciale aandacht is er in deze tentoonstelling voor Klaasje, het enige kind van Hendrik Willem Mesdag en Sientje Mesdag-Van Houten. Klaasje stierf op jonge leeftijd, hij werd niet ouder dan 7 jaar. In een van Mesdags schetsboeken zijn kindertekeningen van Klaasje bewaard gebleven. Deze bijzondere kindertekeningen zijn nu voor het eerst te zien, samen met familieportretten en persoonlijke fotoalbums van de Mesdags. Bovendien is er een brief te lezen die Klaasje aan zijn grootvader schreef.

Familiealbum-Klaasje Mesdag, MPM- Museum-Panorama Mesdag

Portret van Klaasje Mesdag, ca. 1865, foto in fotoalbum, Museum Panorama Mesdag, foto: Piet Gispen

Beeld boven: Jacob Maris, Portret van Willem, vermoedelijk Willem Matthijs Maris Jbzn, zoon van Jacob Maris, 1876, olieverf op paneel, 14 x 11,8 cm, Rijksmuseum, Amsterdam – legaat van de heer en mevrouw Drucker-Fraser, Montreux

Vakvrouwen

Trouwen of leven als kunstenaar?

Het portretteren van kinderen was een geliefd onderwerp onder vrouwelijke kunstenaars, zoals Wally Moes, Henriette de Vries, Froukje Wartena en Barbara van Houten. Waarom zijn er dan geen portretten van hun eigen kinderen te vinden?

Het antwoord is even simpel als shockerend. De meesten kozen ervoor om ongetrouwd te blijven en geen kinderen te krijgen. Het was ongepast als getrouwde vrouwen hun eigen geld verdienden: dat mochten alleen mannen.

Het is de hoogste tijd om deze vakvrouwen een prominente plek te geven. In de tentoonstelling is er ruime aandacht voor deze vakvrouwen en hun schilderijen en tekeningen van andermans kinderen.

Houten, van, Meisje met de pop

Barbara Elizabeth van Houten, Meisje met pop, olieverf op doek, 136 x 81 cm, Museum Panorama Mesdag

Publicatie

Rijk geïllustreerde publicatie

De publicatie Kinderen van de Haagse School is een rijk geïllustreerd boek waarin alle aspecten van de tentoonstelling aan bod komen, vol achtergrondverhalen en ego-documenten.

Auteurs van dit boek zijn Adrienne Quarles van Ufford, hoofd museale zaken en conservator van de tentoonstelling en Jeroen Kapelle, conservator 19de eeuw bij het RKD-Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis.

Het boek is uitgegeven in samenwerking met Uitgeverij Waanders.

Impressie van het boek Kinderen van de Haagse School, beeld: Petra Warrink