Doneren

Corona crisis

De gevolgen van de crisis raken Museum Panorama Mesdag als particulier museum hard. Door de noodgedwongen sluiting verloor het museum cruciale inkomsten. Zonder een grote weldoener achter het museum, zonder structurele subsidie en afhankelijk van 100% eigen inkomsten, heeft Museum Panorama Mesdag als particulier museum een extra zorg.

Het museum geeft sinds jaar en dag een onuitwisbare indruk op bezoekers, jong en oud. Het wereldberoemde panorama, de persoonlijke collectie van Mesdag en de tijdelijke tentoonstellingen maken het museum uniek. Museum Panorama Mesdag heeft de ambitie zich blijven te positioneren als een van de belangrijke musea van Nederland.

Doneer direct aan Museum Panorama Mesdag

Uw donatie kunt u direct boeken naar:
IBAN: NL61RABO0313734690
t.n.v. Stichting Behoud Panorama Mesdag
o.v.v. ‘Donatie Museum Panorama Mesdag’ plus uw e-mailadres.

Contact
Marije Beckers | Office & relatiemanager
steun@panorama-mesdag.nl

Schenken

Eenmalige of periodieke steun

Waarom Museum Panorama Mesdag?

Museum Panorama Mesdag is hét museum rond het monumentale Panorama van Scheveningen. Kunstenaar Hendrik Willem Mesdag (1831-1915) beschouwde het als zijn artistieke hoogtepunt. Behalve dit panorama beheert het museum een collectie werken van Mesdag, zijn vrouw Sientje van Houten en hun tijdgenoten en presenteert het een gevarieerd tentoonstellingsprogramma met negentiende-eeuwse kunst en hedendaagse interpretaties van het panoramafenomeen.

Het behouden van erfgoed

Het museum kent een lange geschiedenis van particulier initiatief. Te beginnen bij Belgische ondernemers, die in navolging van de heersende panorama-rage H.W. Mesdag in de 19e eeuw opdracht gaven tot het schilderen van een panoramaschilderij. Na het failliet van zijn opdrachtgevers besloot Mesdag in 1886 om het museum met het door hem geschilderde panorama over te nemen en werd daarmee de eerste museumdirecteur. Hij liet het museum na aan 33 neven en nichten binnen een vennootschap, met de opdracht het museum en collectie, waaronder het wereldberoemde panorama, tot in lengte van dagen te behouden. Die vennootschap bestaat nog steeds. De opdracht eveneens. Een competent en enthousiast team is verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur van het museum, gesteund door een brede basis van vrijwilligers.

Hoe kan ik schenken?

Schenkingen en nalatenschappen zijn mogelijk via de Stichting Behoud Panorama Mesdag. De Stichting Behoud Panorama Mesdag heeft als doel het in stand houden van het museum en collectie van Panorama Mesdag en zet zich onder meer in door het werven van fondsen. Zij beheert de toegekende gelden en ziet er op toe dat deze conform doel en voorwaarden worden besteed door museum Panorama Mesdag. Via een eenmalige of periodieke schenking is dit mogelijk. 

Eenmalige Schenking
Met een eenmalige schenking stel u als particulier eenmalig een geldbedrag ter beschikking aan Panorama Mesdag, door middel van een gift aan de Stichting Behoud Panorama Mesdag.

Periodieke Schenking
Wilt u Museum Panorama Mesdag gedurende een langere tijd financieel steunen?
Dat is mogelijk via een fiscaal gunstige periodieke schenking. U kunt hierbij optimaal gebruik maken van fiscale voordelen die de overheid biedt. Bij deze vorm van schenken zegt u toe de Stichting Behoud Panorama Mesdag jaarlijks, voor tenminste vijf jaren, te steunen.

Nalaten

Neem Museum Panorama Mesdag op in uw testament

Wanneer u besluit dat u na uw overlijden iets wilt nalaten aan Museum Panorama Mesdag, kunt u in uw testament een legaat opnemen waarin u de gewenste gift specificeert. Dit kan een geldbedrag zijn zonder specifiek doel binnen het museum te benoemen, of een specifiek doel als educatie, het gebouw of de collectie. In een testament kunt u het museum opnemen door middel van een erfstelling of een legaat, waarmee u een percentage van uw nalatenschap, een vast bedrag of een kunstwerk schenkt. Uw wensen kunt u bespreken met uw notaris. Indien gewenst adviseert het museum u graag over de mogelijkheden.

Contact
Marije Beckers | Office & relatiemanager
steun@panorama-mesdag.nl

  • H.W. Mesdag in zijn atelier
Hendrik Willem Mesdag zittend op een stoel, aan het werk in zijn atelier.