Grootschalige restauratie jaren '90

Een schilderij zonder grenzen

Een enorme klus

De laatste schoonmaak van het Panorama was in 2017. Toen werd het gehele doek gereinigd en van stof- en roetdeeltjes ontdaan, dit was echter niet het eerste grootschalige onderhoud. Eind jaren tachtig verkeerde het wereldberoemde Panorama van Scheveningen, geschilderd door Hendrik Willem Mesdag in 1881, in slechte staat. Het 114,5 meter lange doek vertoonde flinke slijtage en er moest snel actie worden ondernomen. Een groot team van restauratoren, kunsthistorici en technische experts bundelde de krachten om dit artistieke hoogtepunt van Mesdag niet verloren te laten gaan. Sindsdien wordt het enorme schilderij elke vijf tot zeven jaar schoongemaakt, nagelopen en waar nodig behandeld. Door het Panorama goed te onderhouden verzekeren we toekomstige generaties van een bezoek aan Mesdags Panorama!

Restauratiefilm panorama filmstill

Fragment uit de film Restauratie van een schilderij zonder grenzen, 1996.

Tip: De film van de grootscheepse restauratie in de jaren '90 is tijdens de schoonmaakperiode (mei-juni-juli) te zien in het museum.